สำหรับคุณผู้อ่านที่รัก ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน ทีมงาน i-ASiA ขอแจ้งให้ทราบว่าทางทีมงานจะอัพเดทข้อมูลต่างๆ โดยขึ้นตรงกับ Main เว็บไซต์ www.i-asiamag.com เพื่อความสะดวกและรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ที่เดียวกัน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือ
ทีมงานนิตยสาร i-ASiA

Advertisements