ประกาศผลรายชื่อ 6 สาวงามผู้มากด้วยความรู้ ความสามารถ ที่เข้าร่วมโครงการ Miss Amazing Thailand Presenters ประจำปี 2010 อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อบ่ายวันพุธที่ 20 มกราคม 2010 ณ ตึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำกรุงลอนดอน

ภาระหน้าที่ของ 6 สาวงามผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Miss Amazing Thailand คือเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักร เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้ย และเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวยังประเทศไทย โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้คอนเซป Amazing Thailand Amazing Value – Experience Thailand Once in a Life Time ภายใต้แกนนำของท่าน ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำกรุงลอนดอน นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

Captured by i-ASiA Magazine

Advertisements